Fateema Kebaya


SOLD OUT Fateema Kebaya - Maroon

Size Available
 • N/A

Size Available
 • S
 • XL
SOLD OUT Fateema Kebaya - Navy Blue

Size Available
 • N/A

Size Available
 • S
SOLD OUT Fateema Kebaya - Soft Yellow

Size Available
 • N/A
SOLD OUT Fateema Kebaya - Baby Blue

Size Available
 • N/A
SOLD OUT Fateema Kebaya - Summer Green

Size Available
 • N/A

Size Available
 • XL

Size Available
 • XL

Size Available
 • XL