Sefira Abaya Dress (RM155)


Sale Sefira Abaya - Navy Blue

Sefira Abaya - Navy Blue

MYR 185.00 MYR 155.00

Size Available
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
Sale Sefira Abaya - Matte Blue

Sefira Abaya - Matte Blue

MYR 185.00 MYR 155.00

Size Available
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
Sale Sefira Abaya - Clary Sage

Sefira Abaya - Clary Sage

MYR 185.00 MYR 155.00

Size Available
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
Sale Sefira Abaya - Burnt Champagne

Sefira Abaya - Burnt Champagne

MYR 185.00 MYR 155.00

Size Available
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
Sale Sefira Abaya - Linen

Sefira Abaya - Linen

MYR 185.00 MYR 155.00

Size Available
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
Sale Sefira Abaya - Subtle Blush

Sefira Abaya - Subtle Blush

MYR 185.00 MYR 155.00

Size Available
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
Sale Sefira Abaya - Fancy Mauve

Sefira Abaya - Fancy Mauve

MYR 185.00 MYR 155.00

Size Available
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
Sale Sefira Abaya - Clenny Wood

Sefira Abaya - Clenny Wood

MYR 185.00 MYR 155.00

Size Available
 • S
 • M
Sale Sefira Abaya - Grape Thistle

Sefira Abaya - Grape Thistle

MYR 185.00 MYR 155.00

Size Available
 • XS
 • M