Tahira Plain Shawl (RM25)


Sale Tahira Shawl - Mulberry

Tahira Shawl - Mulberry

MYR 35.00 MYR 15.00

Size Available
  • ONE SIZE
Sale Tahira Shawl - Black

Tahira Shawl - Black

MYR 35.00 MYR 15.00

Size Available
  • ONE SIZE
Sale Tahira Shawl - Sand Nude

Tahira Shawl - Sand Nude

MYR 35.00 MYR 15.00

Size Available
  • ONE SIZE
SOLD OUT Sale Tahira Shawl - Baby Blue

Tahira Shawl - Baby Blue

MYR 35.00 MYR 15.00

Size Available
  • N/A
Sale Tahira Shawl - Navy Blue

Tahira Shawl - Navy Blue

MYR 35.00 MYR 15.00

Size Available
  • ONE SIZE
Sale Tahira Shawl - Deep Green

Tahira Shawl - Deep Green

MYR 35.00 MYR 15.00

Size Available
  • ONE SIZE
Sale Tahira Shawl - Dark Brown

Tahira Shawl - Dark Brown

MYR 35.00 MYR 15.00

Size Available
  • ONE SIZE